Network (1999) Bản làm lại XPHE


Cận cảnh Sex Cô Giáo hàng đẹp trong WC

Network (1999) Bản làm lại XPHE. Cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy chỉ quan hệ với những người đàn ông châu Á khác – không bao giờ là một con cặc da trắng, vì vậy tôi hỏi cô ấy đã bao giờ nhìn thấy một người trực tiếp chưa và cô ấy nói không. Tôi cần phải là người đầu tiên của cô ấy, và tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn cô ấy cảm thấy sức nặng của con cặc tôi đè lên mặt cô ấy. Cô ấy nhắn lại. Tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn cô ấy vào phòng của tôi và để âm hộ châu Á nhỏ bé của cô ấy căng lên trên con cặc lớn màu trắng của tôi.